browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: admin

Překlad zápasu Talhoffera z roku 1443

Nový překlad popisků k obrázkům zápasu z knihy Hanse Talhoffera si můžete stáhnout v sekci překlady. Přímý odkaz je zde

Categories: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nový překlad zápasu

  Ahoj všichni zápasníci, vložil jsem obrázky a překlad velice pěkných zápasnických technik z Glasgow fechtbuchu. Věnuje se jak technikám z chycení paží, tak i zaklesnutí těl. Obsahuje zajímavé reakce na odhození ruky, i prolomení házení přes bok. Ať je vám k užitku!

Categories: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Talhofferův zápas

  K překladům jsem přidal obrázky a přeložené popisky z zápasu z knihy Hanse Talhoffera z roku 1459. Pěkné zápasení všem

Categories: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Dýky z kodexu Wallerstein

Spíše pro zkompletování zdrojů o boji dýkou jsem přidal vlastní překlad technik z kodexu Wallerstein. Tato část rukopisu byla již dříve přřeložena Karlem Černínem. Já nabízím alternativní překlad, transkribovaný originální text v elektronické podobě a barevné obrázky. Hlavním důvodem však je plánované video s interpretacemi těchto technik.

Categories: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny