browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dýky z kodexu Wallerstein

Posted by admin on 23.2.2012

Spíše pro zkompletování zdrojů o boji dýkou jsem přidal vlastní překlad technik z kodexu Wallerstein. Tato část rukopisu byla již dříve přřeložena Karlem Černínem. Já nabízím alternativní překlad, transkribovaný originální text v elektronické podobě a barevné obrázky. Hlavním důvodem však je plánované video s interpretacemi těchto technik.

Comments are closed.