browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Překlad zápasu Talhoffera z roku 1443

MS_Chart.A.558_116v
Posted by admin on 16.12.2016

Nový překlad popisků k obrázkům zápasu z knihy Hanse Talhoffera si můžete stáhnout v sekci překlady. Přímý odkaz je zde

Comments are closed.