browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O projektu Indes

 
Dobrý den! Vítejte na webových stránkách středověkého šermu a zápasu Indes. Jmenuji se Ondřej Adámek a Indes je mým projektem. Původně vznikl jako klasická škola šermu, kde se vyučoval boj dlouhým mečem, tesákem a dýkou, doplněný zápasem. Jeho zaměření se během několika let posunulo a rozšířilo, ale od počátku byl a stále je spjat se středověkým uměním boje a obrany.
 

Manuscripty mistrů šermu a zápasu

 
Před několika lety jsem se v souvislosti s historickým šermem dostal do kontaktu se šermířskými manuscripty. V té době to byla poměrně okrajová záležitost, přece jen, přístup k pramenů měl tehdy málo kdo. Postupem času se však začaly fotky kodexů a jejich transkribce objevovat na internetu. A já se rozhodl, že opráším svou němčinu a pokusím se některý z nich přeložit. Začátky byly věru těžké, nicméně postupem času se z překládání a následného interpretování umění šermu stala vášeň.

Výsledky mé práce si můžete zdarma stáhnout na stránce s překlady. Aktuálně již nepřekládám tak horlivě, jako v počátcích, nicméně je pravděpodobné, že i v budoucnu budou další překlady přibývat. Proto nebude určitě naškodu občas stránky omrknout, zda tam není něco nového. Nechť jsou vám k užitku.
 

Výuka starého umění

 
Po několika letech cvičení a interpretace jsem se rozhodl, že si vyzkouším výuku šermu a tak vznikl projekt Indes. Dva roky fungovala pravidelná škola v Brně a během ní jsem také uspořádal několik specializovaných seminářů. Také jsem se zůčastnil dvou ročníku šermířského symposia Tyrnhaw, kde jsem vystoupil se semináři a přednáškami, věnovanými dlouhému meči, tesáku a středověké dýce.

V současné době pravidelná výuka neběží, jelikož se mé zájmy a aktivity posunuly trochu jiným směrem. Nicméně Umění cvičím a rozvíjím i nadále a pro zájemce o historický šerm jsem se rozhodl nabízet nadále semináře na požádání. Přece jen by byla škoda, ponechat si všechny znalosti pro sebe. Další informace se dočtete na stránce věnované seminářům.
 

Všem vám přeji hodně zdaru

Ondřej Adámek
Indes