browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Semináře šermu

 
Jste skupina historického šermu, nebo kolektiv lidí, kteří se zajímají o tradiční evropské bojové umění? Pak vám mohu nabídnout uspořádání semináře v jedné ze čtyř oblastí, kterým se Indes aktuálně věnuje. Konkrétní podobu, náplň a odměnu dohodneme korespondenčně. V případě zájmu se ozvěte na mail skola@in-des.cz
 

Dlouhý meč

 
Nejpopulárnějším uměním dlouhého meče je bezesporu učení mistra Hanse Lichtenauera. Dnes stejně jako ve středověku. Zůstalo nám zachováno v rýmované říkance a díky mistrovým následovníkům známe i výklad těchto veršů. Osobně považuji za opravdu relevantní dva z nich – z rukopisů Petra von Danzig a Sigmunda Ringecka. Zejména na těchto dvou výkladech jsem založil své pojetí.

Problémem dnešní interpretace není ani tak provedení konkrétních technik. Interpretace mohou být různě kvalitní a ty mé se leckdy odlišují od těch běžných. Bez ohledu na konkrétní podobu však nakonec šermíři zůstane sada úderů a pohybů, bez vnitřních vazeb, souvislostí a návodů jak je v praxi použít. Ty se v rukopisech mezi řádky nalézají, ovšem není snadné se jich dopídit. A právě tyto souvislosti jsou hlavní věcí, kterou bych chtěl ve svých seminářích předat.
 

Tesák

 
Přestože se dá v pramenech nalézti několik děl, která obsahují tesákové techniky, základním zdrojem je bezesporu obrovsky rozsáhlé dílo mistra Hanse Leckuchnera. Obsahuje techniky vycházející z umění dlouhého meče a zároveň kusy pro přechod do zápasu a páky podobné dýkovým technikám.

Jak zaměříme seminář si určíte sami. Pokud vás zajímá Zuřivý sek, Zucken či Promotání – můžeme se věnovat konkrétním technikám, nebo skupině mistrovských kusů z mistrova díla. Nebo naopak věnovat svůj čas technikám přechodu do zápasu a příslušným kusům. Nebo se podívat na boj tesákem z pohledu taktiky a jednotlivých střehů. Možností je nepřeberně, záleží jen na vás.
 

Dýka

 
V kontrastu s tesákovými prameny jsou zdroje pro boj dýkou. Techniky jsou rozesety po mnoha manuscriptech, přesto však vycházejí ze stejných principů a pravidel. Jednak se dají rozlišit kusy beze zbraně a s dýkou a také se používají dvě základní držení dýky. Většina kusů vychází z Nach, tedy ze situace kdy útočí soupeř. Nicméně se můžeme věnovat i technikám útoku, zmýlením a prolomením jednotlivých kusů.

Osobně jsem si rozdělil techniky v jednotlivých drženích podle toho, ze které strany zachytáváme soupeřovu paži a logicky na které straně budeme následovně na soupeři pracovat. Druhým kritériem je zakončení dané akce, což může být odebrání soupeřovy dýky, vrhnutí, zlomení paže, bod nebo zamknutí soupeře. Na vás je opět vybrat si, co vás nejvíce láká, nebo v čem cítíte potřebu se zlepšovat.
 

Zápas

 
Středověký zápas je úpolový sport, který je v mnohém podobný dnešnímu volnému stylu.  Obsahuje však množství specifických technik (páky na ruce, hákování nohou apod.) a také vychází z trochu jiných předpokladů. Jeho cílem není vytlačení soupeře, či jeho podržení na zemi, ale efektivní překonání soupeře, ať už pákou, nebo vržením.

Zaměřuje se na dvě základní výchozí pozice a to zaklesnutí paží (tzv. arm ringen) a zaklesnutí těl (leib ringen). Nicméně díla jako kodex Wallerstein řeší i jiné praktické situace. Například když mne soupeř drží v sevření kolem těla, za oděv nebo se mne snaží ohrozit úderem pěstí. Opět je možno seminář zaměřit na kteroukoli z těchto oblastí.